Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 04.05.2016, 15:08 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że z dniem 05.05.2016 r. wstrzymuje sie nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy.


zamieszczono 04.05.2016, 12:52 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy INTER-TELL oferującej miejsca pracy na stanowisku KRAWCOWA/SZWACZKA SZYCIE POKROWCÓW NA KRZESŁA ZE SKAJU I MATERIAŁÓW TAPICERSKICH

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 11 MAJA 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala 18, I piętro.

Firma INTER-TELL oferuje:
Rodzaj zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony
Wysokość wynagrodzenia : od 2100 brutto

Wszystkie osoby zainteresowane i zarejestrowane w tut. Urzędzie z wyznaczonym II profilem pomocy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.


zamieszczono 04.05.2016, 11:41 przez Grzegorz Kaszuba

 
   W dniu 10.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla 100 osób (termin realizacji od czerwca 2016 r.) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:                        

więcej


zamieszczono 04.05.2016, 10:36 przez Grzegorz Kaszuba

          

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


zamieszczono 04.05.2016, 10:18 przez Grzegorz Kaszuba

                        Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim.             

więcej


zamieszczono 28.04.2016, 7:21 przez Admin

21 kwietnia 2016 roku wizytę roboczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie złożył dyrektor Departamentu Informatyki w MRPiPS, pan Marek Kulawczyk


zamieszczono 27.04.2016, 8:03 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


zamieszczono 27.04.2016, 7:57 przez Admin

W związku z dynamicznym rozwojem firma BDS INSTAL we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, w trakcie którego zostanie zaprezentowany  profil działalności firmy, zakres wykonywanych prac.

Przedstawiciele firmy przedstawią oferty kierowane do osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na stanowiskach:
  • elektryk-automatyk
  • monter instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji
  • spawacz gazowy, TIG

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna >>