Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 23.04.2015, 8:08 przez Admin

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 50 osób w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


zamieszczono 22.04.2015, 14:07 przez Wojciech Kunysz

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konferencji podsumowującej projekt systemowy „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w okresie 01.03.2008 r. - 31.12.2014 r.

więcej


zamieszczono 10.04.2015, 15:18 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 13.04.2015 r. zostaje zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie  wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia. 


zamieszczono 02.04.2015, 12:54 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 07.04.2015 r. zostaje zamknięty nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego.


zamieszczono 24.03.2015, 13:02 przez Admin

Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych w dniach 23.02.2015 - 25.02.2015.


zamieszczono 20.03.2015, 12:20 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego, wnioski złożone od dnia 20.03.2015 r. będą rozpatrzone odmownie.


zamieszczono 19.03.2015, 15:03 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 25.03.2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu stażowego dla 30 osób bezrobotnych do 30-go roku życia z ustalonym I profilem pomocy.

Przed złożeniem wniosku osoby zainteresowane  proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta


zamieszczono 18.03.2015, 9:29 przez AdminZamknięcie naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 18.03.2015r. wstrzymuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powyższa decyzja podyktowana jest  faktem, iż limit środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu rzeszowskiego na 2015 rok został wyczerpany.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które wpłynęły przed tym terminem rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia pracodawcy zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>