Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 13.10.2017, 7:52 przez Admin

POCZTA POLSKA we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne, w trakcie którego  przedstawiciele firmy przedstawią oferty kierowane do osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na stanowisku listonosz.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 2 250 brutto + premia

Oczekiwania:  prawo jazdy kat. B, mile widziany własny samochód, chęci do pracy                     

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku  godz. 10:00 - 14:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Wszystkie osoby zainteresowane i zarejestrowane w tut. Urzędzie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu (prosimy o zabranie ze sobą CV).


zamieszczono 11.10.2017, 13:48 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy organizowaną dla firmy AMPERON.
Firma poszukuje pracowników na stanowiska:  POMOCNIK ELEKTRYKA

Pracodawca oferuje:  umowę  o pracę na pełny etat, pracę w systemie 1 zmianowym
Miejsce wykonywania pracy: RZESZÓW I  TEREN POLSKI

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.10.2017 GODZ 09.00 w  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 pok. 18

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 25 00 310


zamieszczono 10.10.2017, 10:18 przez Admin


Zapraszany na II edycję projektu WYSTARTUJ z NAMI
24 października 2017 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
(ul. Hetmańska 24 a), w godzinach od 10:00 do 16:00
odbędą się targi pracy, w trakcie których będzie można przedstawić swoje kandydatury wybranym przez siebie pracodawcom.

więcej


zamieszczono 10.10.2017, 8:50 przez Grzegorz Kaszuba

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Od dnia 12.10.2017 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór wniosków  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które posiadają ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach - profil pomocy I, na podstawie art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba bezrobotna musi posiadać również ustalony Indywidualny Plan Działania.

Nabór odbywa się w ramach:
- Funduszu Pracy,

- projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”więcej informacji

Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie 24 000,00 zł.

Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym (parter).

Obowiązujące Wnioski od dnia 26.07.2017 r. są do pobrania ze strony: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania”.

Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne będą rozpatrzone negatywnie.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić 30 dniowy okres rozpatrywania wniosku i wydatkowania środków w roku 2017.


zamieszczono 09.10.2017, 10:35 przez Grzegorz Ryba

W dniach od 18.10.2017 r. do 19.10.2017 r. odbędzie się nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II.

więcej


zamieszczono 05.10.2017, 11:29 przez Grzegorz Kaszuba

               

   Informujemy, że od dnia 06.10.2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków o zorganizowanie stażu i prac interwencyjnych w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w związku z ich pełnym zaangażowaniem.


zamieszczono 05.10.2017, 9:26 przez Grzegorz Kaszuba

                                    
S T A Ż

   Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 05.10.2017, 9:10 przez Grzegorz Kaszuba

                 


BON SZKOLENIOWY

   Przypominamy o trwającym naborze wniosków na bon szkoleniowy. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach bonu szkoleniowego rozpatrywane są wyłącznie wnioski osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:           

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>