Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 29.01.2016, 11:31 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza od dnia 29.01.2016 r. nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
 Aktualny formularz wniosku jest do pobrania w zakładce "Wzory dokumentów" > "Dokumenty do pobrania"


zamieszczono 27.01.2016, 13:28 przez Admin

Informujemy, że zgodnie z wyjaśnieniami  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie będzie kierował osób bezrobotnych przed odbyciem stażu na badania lekarskie.

Zgodnie z  § 6 ust.1 pkt  4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,  organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianą dla pracowników.

Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż  zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X „ profilaktyczna ochrona zdrowia”.  Z przepisów tych wynika, że osoby przyjmowane do pracy kierowane są na wstępne badania lekarskie art. 229 §1 pkt 1 Kodeksu pracy. Badania te, zgodnie z  art.229 § 6 KP,  są przeprowadzane na koszt pracodawcy.


zamieszczono 22.01.2016, 15:20 przez Grzegorz Kaszuba

        Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza w dniach od 03.02.2016 r. do 05.02.2016 r. (włącznie) nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 21.01.2016, 11:34 przez Grzegorz Kaszuba

             Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w dniach: od 26.01.2016 r. do 29.01.2016 r. (włącznie), o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 21.01.2016, 10:51 przez Admin

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2016r.

W roku 2016 aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu.

więcej


zamieszczono 20.01.2016, 12:20 przez Admin

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zamknięcia Gminnych Centrów Pracy.


zamieszczono 15.01.2016, 9:31 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


zamieszczono 12.01.2016, 14:00 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy w dniu 18.01.2016 organizowaną dla firmy CENTRUM KREDYTOWE  na stanowisko Doradca kredytowy

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>