Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 28.08.2015, 12:01 przez Admin

Od 1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach obsługi, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września pilotażowo utworzone zostanie stanowisko asystenta podatnika z usług którego będą mogli skorzystać mikroprzędsiębiorcy.

więcej


zamieszczono 25.08.2015, 15:04 przez Wojciech Kunysz
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
w dniach 01 - 04 września 2015r.

Forma ta  realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)”.

więcej


zamieszczono 19.08.2015, 9:28 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 24.08.2015 r. do 31.08.2015 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, którzy mają ustalony I lub II profil pomocy.

Wnioski można składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (dziennik podawczy).

Wnioski można pobrać na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 18.08.2015, 8:46 przez Grzegorz Ryba

Przypominamy, że trwa nabór wniosków na bon zatrudnieniowy dla osób do 30 roku życia oraz na realizację świadczenia aktywizacyjnego (refundacja przez 12 miesięcy przy co najmniej  18-o miesięcznym obowiązku utrzymania zatrudnienia ) dla bezrobotnego rodzica powracającego  na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Wysokość świadczenia aktywizacyjnego wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (dziennik podawczy).

Wnioski można pobrać na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 14.08.2015, 11:12 przez Grzegorz RybaPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 27.08.2015 r. do 28.08.2015 r. dla osób bezrobotnych, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

więcej


zamieszczono 14.08.2015, 8:59 przez Wojciech Kunysz

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


zamieszczono 12.08.2015, 11:11 przez Grzegorz Kaszuba

OGŁOSZENIE

   W dniach od 19.08.2015 r. do 21.08.2015 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia, zarejestrowanego w tutejszym Urzędzie, który ma ustalony II profil pomocy.

Wnioski można składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (dziennik podawczy).

Wnioski można pobrać na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 11.08.2015, 13:13 przez Wojciech Kunysz

       
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w dniach 13 - 18 sierpnia 2015r. dla 50 osób bezrobotnych.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>