Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 16.12.2014, 8:36 przez Admin

Firma BD Center Sp. z o. o. z Rzeszowa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Programie szkoleniowo – stażowym pn. „Ponowny start” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w Projekcie oraz osób przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, mającego swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zacznijodnowa.rze.pl 


zamieszczono 08.12.2014, 10:15 przez Admin

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa forma wsparcia pracodawców i pracowników. Głównym celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, które mogą być zagrożone zwolnieniem z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.


zamieszczono 05.12.2014, 8:11 przez Admin

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuję, że w dniach:

24.12.2014r. (Wigilia) i 31.12.2014r. (Sylwester)
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
będzie czynny w godzinach
od 7.00 do 15.00

Dyrektor Adam Panek


zamieszczono 28.11.2014, 7:51 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza :
  • osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane podjęciem szkolenia;
  • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe;
  • ośrodki pomocy społecznej;
  • centra integracji społecznej;
  • innych partnerów,
do współpracy w zakresie planowania kierunków szkoleń na rok 2015 dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

więcej


zamieszczono 24.11.2014, 12:40 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie.”

więcej


zamieszczono 31.10.2014, 10:14 przez Admin

Z dniem 31.10.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zamyka nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 


zamieszczono 22.10.2014, 9:17 przez Admin

Komunikat Dyrektora Urzędu ws. zaświadczeń wydawanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.


zamieszczono 16.10.2014, 10:43 przez Admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Międzynarodowe Targi Rzeszowskie oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do wzięcia udziału w VII Europejskich Targach Pracy WorkExpo oraz V Targach Szkoleń.
Targi odbędą się 23 października 2014 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej PODPROMIE w Rzeszowie w godz. od 10.00 do 17.00, wstęp bezpłatny - plakat targów.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>