Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 25.08.2016, 13:35 przez Grzegorz Kaszuba

             

   W dniach od 07.09.2016 r. do 09.09.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na 30 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 17 000,00 zł.  

więcej


zamieszczono 19.08.2016, 7:29 przez Grzegorz Ryba


                           PRZYPOMNIENIE O OGŁOSZENIU


   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

więcej


zamieszczono 18.08.2016, 11:53 przez Grzegorz Kaszuba

         
                   
POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE

OPERATOR ŻURAWIA PRZENOŚNEGO (HDS) Z UPRAWNIENIAMI UDT kat. II Ż

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia: 31.08.2016r.
Planowany termin realizacji szkolenia: WRZESIEŃ 2016
Przewidywany czas trwania: ok. 52 godziny
Liczba miejsc: 10

więcej


zamieszczono 17.08.2016, 12:30 przez Grzegorz Kaszuba

                           Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych lub z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 16.08.2016, 11:53 przez Grzegorz Ryba

Z dniem 18.08.2016 r. wstrzymuje się nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego do 30 roku życia.


zamieszczono 10.08.2016, 10:08 przez Admin

Firma On sp. z o.o. zwróciła się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z prośbą o pomoc w dotarciu do osób niepełnosprawnych  zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.

Firma organizuje szkolenie techniczne Autoryzowany Monter Systemów Fotowoltaicznych wraz z uprawnieniami SEP do 1kV, kategoria  E oraz 4 miesięczne odpłatne staże  dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 30 roku życia.
| ulotka |


zamieszczono 08.08.2016, 14:50 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2016 r. przyjmowane będą wnioski  o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego do 30 roku życia.
Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7.
Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup.rzeszow.pl w zakładce "Wzory dokumentów"> "Dokumenty do pobrania".


zamieszczono 08.08.2016, 11:34 przez Admin

Firma Linetech planuje projekt szkoleniowy przygotowujący osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W związku z tym zwróciła się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z prośbą o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych skorzystaniem z kursów przygotowujących do pracy na stanowisku mechanika lotniczego w zakresie obsługi technicznej samolotów o masie pow. 5700 kg.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna >>