Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 27.06.2016, 7:49 przez Admin

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, Zakład Karny w Rzeszowie informuje o możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorcami w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Osoby odbywające karę  pozbawienia wolności  można zatrudnić  zarówno w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy jak i wewnątrz zakłady karnego.

więcej


zamieszczono 24.06.2016, 14:18 przez Wojciech Kunysz

    Od dnia 27 czerwca 2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych lub z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


więcej


zamieszczono 23.06.2016, 13:43 przez Grzegorz Kaszuba

                               Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2016 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


zamieszczono 22.06.2016, 13:05 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami  firmy  BUDIMEX S.A., która świadczy usługi budowlano-montażowe zarówno na terenie kraju jak i za granicą.

W trakcie spotkania przewidziana jest prezentacja poświęcona działalności firmy, prowadzonym inwestycjom a także informacja dot. potrzeb kadrowych firmy, warunków pracy i płacy.
Pracodawca przedstawi oferty pracy na terenie kraju i za granicą na stanowiska z branży budowlanej, w tym m. in. dla:
  • ZBROJARZY i PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH

więcej


zamieszczono 22.06.2016, 11:36 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy  organizowaną  dla firmy POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A. oferującej miejsca pracy na stanowisko:
  • SPRZEDAWCA-KASJER
Spotkanie  odbędzie się w dniu 30.06.2016 o godz. 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 12.

więcej


zamieszczono 22.06.2016, 8:23 przez Admin

Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie włączył się w organizowane „Dni Osiedla Zalesie”, które w tym roku odbyły się 19 czerwca.

Była to doskonała okazja do przedstawienia i promocji naszych usług.


zamieszczono 21.06.2016, 7:17 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na szkolenia finansowane w ramach bonu szkoleniowego.

O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba bezrobotna, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:
  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I - w uzasadnionych przypadkach, 
  • dla której ustalono Indywidualny Plan Działania, 
  • która posiada uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu.

więcej


zamieszczono 14.06.2016, 10:22 przez Grzegorz Ryba

Przypominamy, że od dnia 05.05.2016 r. został wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna >>