Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 24.04.2017, 9:16 przez Grzegorz Kaszuba

                        
   W dniach od 08.05.2017 r.  do 12.05.2017 r. ogłaszamy nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 21.04.2017, 14:12 przez Grzegorz Kaszuba

                 

Nabór wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 24.04.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim(III)” Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.              

więcej


zamieszczono 18.04.2017, 9:07 przez Grzegorz RybaW dniach od 27.04.2017 r. do 28.04.2017 r. odbędzie się nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II.

W chwili obecnej Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na pozytywne rozpatrzenie wniosków na łączną liczbę 40 miejsc pracy. Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 24 000,00 zł.

więcej


zamieszczono 14.04.2017, 14:53 przez Grzegorz Kaszuba

                       
NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ

   W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 11.04.2017, 9:23 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy organizowaną dla firmy EKO-REM oferującej miejsca pracy na stanowiska brukarz oraz kierowca kat. B - pracownik budowlany

Spotkanie  odbędzie się w dniu 24.04.2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 19.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów + teren
Wynagrodzenie: ok. 3000 netto
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Oczekiwania pracodawcy: chęci do pracy

Zgłaszając się na spotkanie – proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych. 


zamieszczono 10.04.2017, 12:13 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy  organizowaną  dla firmy THM GROUP SP. Z O.O. oferującej miejsca pracy na stanowisku SZWACZKA, KRAWCOWA.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 21.04.2017  roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Jarowa 11
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
System i rozkład czasu pracy: jedna zmiana
Wysokość wynagrodzenia: od 2.000 (brutto)
Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe
 
Zgłaszając się na spotkanie – proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych


zamieszczono 07.04.2017, 12:57 przez Admin

6 kwietnia br. miało miejsce oficjalne otwarcie Lunch Baru „Europejskie Klimaty”, w którym pracę znalazło  18 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. To szczególne miejsce, jest rozszerzeniem działającego w Rzeszowie Zakładu Aktywności Zawodowej. Pracują w nim osoby, które mają trudności ze znalezieniem pracy na otwartym rynku.  Pracę osób niepełnosprawnych wspierać będzie 5 trenerów, którzy również znaleźli zatrudnienie. Nowy zakład integruje te dwa środowiska, dając osobom niepełnosprawnym szansę i nadzieję na nowy start.


zamieszczono 05.04.2017, 14:24 przez Grzegorz Kaszuba

   W dniach 12.04.2017 r. do 13.04.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób (19 kobiet, 11 mężczyzn) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.          

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>