Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 25.10.2016, 9:28 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Informujemy, że środki przeznaczone na realizację staży zostały w całości zaangażowane. Powoduje to brak możliwości zawierania nowych umów.


zamieszczono 20.10.2016, 13:00 przez Grzegorz Kaszuba

       

NABÓR  WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE  BONU NA  ZASIEDLENIE

   W związku z oszczędnościami w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłaszamy od dnia 21 października 2016 r.  nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 50 osób w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania tj. miejsce pracy oddalone jest od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub do którego czas dojazdu i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 9 grudnia 2016 r.

więcej


zamieszczono 18.10.2016, 14:27 przez Admin

14 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy współudziale dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy


zamieszczono 18.10.2016, 10:33 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


zamieszczono 18.10.2016, 8:40 przez Admin

Na wniosek Urzędu Miasta Rzeszowa przekazujemy informację o nieodpłatnych programach zdrowotnych finansowanych z budżetu Miasta Rzeszowa, których adresatami są osoby zameldowane na stałe lub tymczasowo w Rzeszowie.


zamieszczono 17.10.2016, 15:20 przez Admin

13 października 2016r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie odbyły się IX Europejskie Targi Pracy. Swoją ofertę przedstawiło blisko 70 wystawców z kraju i zagranicy. Najwięcej propozycji przygotowanych było dla wysoko wyspecjalizowanych fachowców z branży IT, operatorów obrabiarek CNC oraz budowlańców. Nie brakowało także ofert dla zainteresowanych pracą w rolnictwie oraz opieką nad osobami starszymi


zamieszczono 17.10.2016, 14:11 przez Grzegorz Kaszuba

                         OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  Z A P R A S Z A bezrobotne osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tutejszym urzędzie do składania wniosków na bezpłatne szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia. Powyższa forma będzie realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 12.10.2016, 11:13 przez Grzegorz Kaszuba

                    OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 24 października 2016 r. do 26 października 2016 r. dla 50 osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 Następna >>