Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 25.05.2016, 13:52 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że w dniach 1-2 czerwca 2016r. przyjmowane będą wnioski na bon stażowy dla 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia z ustalonym I profilem pomocy.
Wnioski należy składać u doradców klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7.
Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup.rzeszow.pl w zakładce "Wzory dokumentów"> "Dokumenty do pobrania".


zamieszczono 25.05.2016, 9:28 przez Grzegorz Kaszuba

                        W dniach 30-31 maja 2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla 100 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.          

więcej


zamieszczono 17.05.2016, 10:45 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Z powodu dużej liczby złożonych w dniu 18.04.2016 wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (około 200) informujemy, iż termin rozpatrzenia wniosków ulegnie wydłużeniu (do końca maja bieżącego roku).
Każdy wnioskodawca otrzyma informację pisemną odnośnie sposobu rozpatrzenia złożonego wniosku. 


zamieszczono 13.05.2016, 11:01 przez Grzegorz Kaszuba


           W dniach od 18.05.2016 r. do 20.05.2016 r.   będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.                              

więcej


zamieszczono 13.05.2016, 10:38 przez Grzegorz Kaszuba

             

   W dniach od 18.05.2016 r. do 20.05.2016 r.   będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

więcej


zamieszczono 04.05.2016, 15:08 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że z dniem 05.05.2016 r. wstrzymuje sie nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy.


zamieszczono 04.05.2016, 11:41 przez Grzegorz Kaszuba

 
   W dniu 10.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla 100 osób (termin realizacji od czerwca 2016 r.) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:                        

więcej


zamieszczono 04.05.2016, 10:36 przez Grzegorz Kaszuba

          

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>