Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 29.07.2015, 14:06 przez Grzegorz Kaszuba

       
   Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej


zamieszczono 29.07.2015, 11:57 przez Grzegorz Kaszuba

OGŁOSZENIE

   W dniach od 05.08.2015 r. do 07.08.2015 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia, zarejestrowanego w tutejszym Urzędzie, który ma ustalony II profil pomocy.

Wnioski można składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (dziennik podawczy).

Wnioski można pobrać na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 23.07.2015, 12:47 przez Admin

16.07.2015r. miały miejsce obchody 96 rocznicy powołania Policji Państwowej. Przy tej okazji  w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stopnie służbowe.
Ten szczególny dzień stał się okazją do podziękowania za kolejny rok zawodowej służby.

Ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych złożył dyrektor Adam Panek.


zamieszczono 22.07.2015, 8:32 przez Admin

W związku z planowanym uruchomieniem bazy technicznej w Porcie Lotniczym
Rzeszów – Jasionka

Firma LINETECH
zaprasza na spotkanie informacyjne, w trakcie którego zostanie zaprezentowany profil działalności firmy, zakres prac wykonywanych w obszarze kontroli i naprawy samolotów oraz przedstawione zostaną rodzaje obsługi statków powietrznych (w tym obsługa liniowa, obsługa bazowo - hangarowa).

Przedstawiciele firmy przedstawią oferty pracy kierowane do osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

Firma LINETECH jest obecna na rynku od 2010 roku, a w Polsce działa w siedmiu portach lotniczych: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie. Wykonuje najbardziej skomplikowane przeglądy techniczne i naprawy strukturalne.

Spotkanie odbędzie  się 11 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00
w Centrum Aktywizacji Zawodowej Rzeszów, ul. Batalionów Chłopskich 7,
 sala 18 I piętro


zamieszczono 17.07.2015, 15:05 przez Grzegorz Kaszuba

Informacja

   Informujemy, że z dniem 21.07.2015 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych:

- w wieku powyżej 50 roku życia.


zamieszczono 02.07.2015, 10:23 przez Admin

Z dniem 1 lipca br. uruchomiona została usługa komunikacji Urzędu z klientami z wykorzystaniem kanału SMS.
Rozwiązanie, w pełni zintegrowane z systemem dziedzinowym, usprawni informowanie beneficjentów rynku pracy o usługach oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, m.in. o ofertach pracy, organizowanych giełdach pracy czy naborach na szkolenia.

Skorzystanie z tej formy powiadamiania wymaga złożenia przez klienta stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wysyłanie przez Urząd wiadomości SMS. Oświadczenie należy złożyć podczas spotkania z pracownikiem Urzędu.


zamieszczono 26.06.2015, 14:48 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Od dnia 01.07.2015r. będą przyjmowane wnioski pracodawców na realizację świadczenia aktywizacyjnego (refundacja przez 12 miesięcy przy co najmniej  18-o miesięcznym obowiązku utrzymania zatrudnienia ) dla bezrobotnego rodzica powracającego  na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Wysokość świadczenia aktywizacyjnego wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.


zamieszczono 22.06.2015, 15:13 przez Grzegorz Kaszuba

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza z dniem 23.06.2015 r. nabór wniosków na 10 bonów szkoleniowych dla osób do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>