Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 31.07.2014, 13:39 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że od 01.01.2014r. został uruchomiony system SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) która umożliwia  dwustronną  wymianę  informacji  oraz  danych  o osobach  bezrobotnych i poszukujących pracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie rzeszowskim oraz w mieście Rzeszowie.

Od chwili wdrożenia systemu SEPI wydawanie wszystkich zaświadczeń do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną bez udziału klientów.


zamieszczono 28.07.2014, 11:31 przez Grzegorz Kaszuba

   W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na organizację stażu w ramach bonu stażowego, informujemy, że od dnia 29 lipca 2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków.


zamieszczono 28.07.2014, 11:30 przez Grzegorz Kaszuba

   W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na zorganizowanie stażu w ramach programu z rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, informujemy, że od dnia 29 lipca 2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków.


zamieszczono 24.07.2014, 8:09 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 22.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z  VITAL – MED Sp. z o .o. w Przeworsku na usługę szkoleniową:
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji + moduł języka niemieckiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 21.07.2014, 8:49 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:

  • Kelner, barman, barista + moduł języka angielskiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 21.07.2014, 8:39 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:

  • Kelner, barman, sommelier + moduł języka angielskiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 16.07.2014, 7:55 przez Admin

Informujemy, iż od 8 września 2014r. obsługa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych w Rzeszowie, będzie w:
  • I Oddziale Banku BPS S.A. w Rzeszowie, Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów
Dzień 5 września 2014r. będzie ostatnim dniem obsługi Klientów w placówce przy Al. Gen. Leopolda Okulickiego 13b, 35-222 Rzeszów


zamieszczono 14.07.2014, 12:08 przez Admin


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wolnych miejscach na bezpłatne szkolenie grupowe
  • Stolarz meblowy + egzamin czeladniczy
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: lipiec 2014r.

Wymagania: osoby z wykształceniem min. 8 klas szkoły podstawowej lub ukończone gimnazjum (preferowane osoby: do 25 roku życia, powyżej 50 lat lub niepełnosprawne, które do 31.12.2013r. nie były uczestnikami projektu systemowego w ramach poddziałania  6.1.3 PO KL zgodnie z Kryteriami Dostępu zawartymi w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na 2014r.)

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>