Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 24.03.2015, 13:02 przez Admin

Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych w dniach 23.02.2015 - 25.02.2015.


zamieszczono 20.03.2015, 12:20 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego, wnioski złożone od dnia 20.03.2015 r. będą rozpatrzone odmownie.


zamieszczono 19.03.2015, 15:03 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 25.03.2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu stażowego dla 30 osób bezrobotnych do 30-go roku życia z ustalonym I profilem pomocy.

Przed złożeniem wniosku osoby zainteresowane  proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta


zamieszczono 18.03.2015, 9:29 przez AdminZamknięcie naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 18.03.2015r. wstrzymuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powyższa decyzja podyktowana jest  faktem, iż limit środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu rzeszowskiego na 2015 rok został wyczerpany.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które wpłynęły przed tym terminem rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia pracodawcy zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.


zamieszczono 16.03.2015, 13:53 przez Admin

Komunikat Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.


zamieszczono 12.03.2015, 11:57 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, wnioski złożone od dnia 13.03.2015 r. będą rozpatrzone odmownie.zamieszczono 10.03.2015, 14:26 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 11.03.2015 r. ogłasza nabór wniosków na następujące formy :

- bon zatrudnieniowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  (dla 30 osób),

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (dla 30 osób),

  Wnioski dostępne na stronie www.pup.rzeszow.pl. w zakładce "WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania".
 


zamieszczono 04.03.2015, 8:51 przez Admin

Komunikat Dyrektora Urzędu dotyczący Gminnych Centrów Pracy w Krasnem, Świlczy i Tyczynie


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>