Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 23.11.2015, 13:42 przez Admin

19 listopada 2015 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano spotkanie skierowane do przedsiębiorców, jak i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.


zamieszczono 23.11.2015, 13:41 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie włączył się w działania prewencyjne Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Wspólnie z policjantami na przełomie października i listopada odwiedziliśmy trzy szkoły podstawowe w Rzeszowie. Inicjatywa ta podyktowana była troską o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów z klas I-III.


zamieszczono 18.11.2015, 11:08 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy  organizowaną  dla firmy: Gazo-Progress Sp. z o.o. oferującej miejsca pracy na stanowisku Spawacz MIG, MAG i TIG

Spotkanie  odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 03. 

więcej


zamieszczono 10.11.2015, 13:31 przez Admin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie informuje o możliwości odbycia w IV kwartale 2015 roku ochotniczych ćwiczeń żołnierzy rezerwy.
Więcej informacji w załączonym piśmie oraz na stronie WKU - rzeszow.wku.wp.mil.pl


zamieszczono 10.11.2015, 8:24 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra Sp. z o.o oferującej zatrudnienie  na stanowisku:
  • opiekun/ka osób starszych na terenie Niemiec

więcej


zamieszczono 06.11.2015, 10:25 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza 19 listopada 2015 roku w godzinach 9.30-12.30 do Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 na „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

więcej


zamieszczono 26.10.2015, 10:37 przez Grzegorz Kaszuba

    
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na 30 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniu 02 listopada 2015 r.

więcej


zamieszczono 16.10.2015, 13:34 przez Grzegorz RybaPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 30.10.2015 r. dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędzie Pracy w Rzeszowie mających ustalony II profil pomocy (bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy) w wieku powyżej 29 roku życia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat. (Moment przystąpienia do projektu nastąpi w terminie około 1 m-ca od dnia złożenia w/w wniosku); które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>