Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 19.07.2016, 10:46 przez Admin

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat przedsiębiorczości.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in. o zasadach rejestracji działalności gospodarczej, obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie przyznawania przez PUP bezrobotnemu środków na rozpoczęcie własnej działalności, a także o zasadach opłacania składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych pracowników.

więcej


zamieszczono 14.07.2016, 12:19 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


zamieszczono 13.07.2016, 13:42 przez Admin

11 lipca br. swoje święto obchodzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie


zamieszczono 11.07.2016, 11:13 przez Admin

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIA GRUPOWE


zamieszczono 11.07.2016, 10:13 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy  organizowaną  dla firmy MARIOT MARIUSZ LASZCZYK  oferującej miejsca pracy na stanowisko:
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Spotkanie  odbędzie się w dniu 20.07.2016 o godz. 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.


zamieszczono 08.07.2016, 10:26 przez Wojciech Kunysz

    P R Z Y P O M N I E N I E

Od dnia 27 czerwca 2016 r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych lub z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


więcej


zamieszczono 30.06.2016, 11:09 przez AdminInformacja o rezerwie i priorytetach rezerwy KFS w 2016r.

więcej


zamieszczono 27.06.2016, 7:49 przez Admin

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, Zakład Karny w Rzeszowie informuje o możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorcami w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Osoby odbywające karę  pozbawienia wolności  można zatrudnić  zarówno w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy jak i wewnątrz zakłady karnego.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>