Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 27.01.2015, 13:30 przez Jadwiga Burda

Zapraszamy osoby bezrobotne na spotkanie informacyjne pt. "Metody i sposoby poszukiwania pracy. Nowe formy wsparcia dla osób do 30 roku życia".
Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2015 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie, godz. 9.00 w sali 12.
Celem zajęć jest m.in. prezentacja nowych instrumentów rynku pracy, które są skierowane do osób do 30 roku życia.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym - tel. 17 2500307.


zamieszczono 19.01.2015, 10:56 przez Grzegorz Ryba

Informujemy że, w 2015r.  urząd będzie realizował zadania  w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy,  które będą skierowane na rozwiązanie najbardziej istotnych problemów rynku pracy.  Priorytetem będzie wzrost zatrudnienia poprzez uzyskanie dużej efektywności  w poszczególnych formach aktywizacji. Wszystkie działania będą poprzedzone wnikliwą analizą składanych wniosków. Mając na uwadze konieczność racjonalnego wydatkowania środków oraz wysoką efektywność,  realizowane będą:

więcej


zamieszczono 08.12.2014, 10:15 przez Admin

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa forma wsparcia pracodawców i pracowników. Głównym celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, które mogą być zagrożone zwolnieniem z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.


zamieszczono 28.11.2014, 7:51 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza :
  • osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane podjęciem szkolenia;
  • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe;
  • ośrodki pomocy społecznej;
  • centra integracji społecznej;
  • innych partnerów,
do współpracy w zakresie planowania kierunków szkoleń na rok 2015 dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

więcej


zamieszczono 24.11.2014, 12:40 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie.”

więcej


zamieszczono 31.10.2014, 10:14 przez Admin

Z dniem 31.10.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zamyka nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 


zamieszczono 22.10.2014, 9:17 przez Admin

Komunikat Dyrektora Urzędu ws. zaświadczeń wydawanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.


zamieszczono 09.10.2014, 14:45 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 Następna >>