Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 31.10.2014, 10:14 przez Admin

Z dniem 31.10.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zamyka nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 


zamieszczono 22.10.2014, 9:17 przez Admin

Komunikat Dyrektora Urzędu ws. zaświadczeń wydawanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.


zamieszczono 16.10.2014, 10:43 przez Admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Międzynarodowe Targi Rzeszowskie oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy do wzięcia udziału w VII Europejskich Targach Pracy WorkExpo oraz V Targach Szkoleń.
Targi odbędą się 23 października 2014 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej PODPROMIE w Rzeszowie w godz. od 10.00 do 17.00, wstęp bezpłatny - plakat targów.

więcej


zamieszczono 09.10.2014, 14:45 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

więcej


zamieszczono 22.09.2014, 13:34 przez Grzegorz Ryba

W dniach od 01.10.2014 r. do 03.10.2014 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Na powyższą formę wsparcia kierowane będą osoby bezrobotne, z ustalonym profilem pomocy II, zarejestrowane w tut. Urzędzie będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49 Ustawy z dnia 20.04.2014 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy /tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm/, tj.:

- osoby w wieku do 30 roku życia, lub

- osoby długotrwale bezrobotne, lub

- osoby powyżej 50 roku życia, lub

- osoby niepełnosprawne, lub

- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, lub

 - osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Środki te zostały pozyskane na realizację Programu z Rezerwy Ministra na rzecz aktywizacji bezrobotnych

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko to 21.000,00 zł.


UWAGA: Wniosek należy złożyć w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (Dziennik Podawczy).
Wnioski do pobrania w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW – Dokumenty do pobrania”.
Aktualne formularze wniosków oraz  regulamin w sprawie – obowiązują od dn. 01.08.2014 r.

Wnioski rozpatrywane będą w systemie konkursowym.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski ze wskazanym kandydatem spełniającym warunki naboru.
Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne oraz złożone po tym terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonów :

(17) 25 00 257, (17) 25 00 235.


zamieszczono 18.09.2014, 10:21 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na giełdę pracy organizowaną dla  Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A. z siedzibą w miejscowości Śmiałowo (woj. wielkopolskie), oferującego miejsca pracy na stanowisku kierowca kat. C+E.

więcej


zamieszczono 17.09.2014, 8:08 przez Grzegorz Ryba

Informacja

Przypominamy, że środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację staży oraz prac interwencyjnych zostały w całości wyczerpane. W związku z powyższym złożone wnioski będa rozpatrywane odmownie.


zamieszczono 12.08.2014, 7:54 przez Admin

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.
Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, spełniająca poniższe kryteria:
  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  • ma ustalony I lub II profil pomocy, 
  • ma sporządzony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika możliwość finansowania ww. szkolenia,
  • uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>