Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 20.01.2017, 12:46 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy AVIVA oferującej miejsce pracy na stanowisku Doradca klienta

Spotkanie  odbędzie się w dniu 14.02.2017  roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów + teren
Rodzaj zatrudnienia : umowa agencyjna
Wynagrodzenie: prowizyjne

Oczekiwania: wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w sprzedaży, komunikatywność.                     

Zgłaszając się na spotkanie - proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych. 


zamieszczono 20.01.2017, 7:47 przez Grzegorz Kaszuba

                       NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ

   Od dnia 25 stycznia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 19.01.2017, 8:46 przez Grzegorz Kaszuba

   Przypominamy, że zgodnie z wyjaśnieniami  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie będzie kierował osób bezrobotnych przed odbyciem stażu na badania lekarskie.

Zgodnie z  § 6 ust.1 pkt  4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,  organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianą dla pracowników.

Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż  zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X „ profilaktyczna ochrona zdrowia”.  Z przepisów tych wynika, że osoby przyjmowane do pracy kierowane są na wstępne badania lekarskie art. 229 §1 pkt 1 Kodeksu pracy. Badania te, zgodnie z  art.229 § 6 KP,  są przeprowadzane na koszt pracodawcy.


zamieszczono 16.01.2017, 11:18 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 23.01.2017 r. ogłasza nabór na 50 wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce: Aktualności – najnowsze informacje. 


zamieszczono 13.01.2017, 14:14 przez AdminPriorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

więcej


zamieszczono 13.01.2017, 9:59 przez Admin

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 24 stycznia 2017 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7, s. 19.

Celem spotkania jest m.in. przybliżenie zasad ubiegania się w PUP w Rzeszowie o przyznanie środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej; rejestracji firmy i obowiązujących przepisów w tym zakresie; obowiązujących zasad opłacania składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych pracowników.

Zapisy osób zainteresowanych prowadzone są w Dziale Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz (pokój 2, 3, 4, 5) lub telefonicznie pod numerem – 17 2500306, 17 2500211.


zamieszczono 12.01.2017, 7:48 przez Admin

Informujemy, że w bieżącym roku staże organizowane przez PUP w Rzeszowie będą  finansowane ze środków z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zobligowani jesteśmy do osiągnięcia określonego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. W związku z tym zasadniczy wpływ na sposób rozpatrzenia wniosków dotyczących organizacji stażu będzie miało oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu kandydata po stażu, a także dotychczasowa współpraca z wnioskodawcą.

W znacznym stopniu ograniczona zostanie organizacja stażu dla sektora publicznego. PUP w Rzeszowie przeznaczy na organizację miejsc stażowych dla organizatorów należących do sektora publicznego do 15 % środków zaplanowanych w 2017 roku na finansowanie staży.
Liczymy na współpracę.


zamieszczono 11.01.2017, 10:45 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>