Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 02.02.2017, 14:09 przez Grzegorz Kaszuba

           

   Od dnia 06.02.2017 r. do 09.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 15 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

więcej


zamieszczono 02.02.2017, 12:03 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na Giełdę Pracy organizowaną dla: Studio Fryzur i Koloru Agnieszka Majka oraz FPHU DETOX Zenon Bialic

Firmy poszukują  pracowników na stanowisko:  FRYZJER
Pracodawcy oferują:  umowę  o pracę na pełny etat, pracę w systemie 2 zmianowym
Miejsce wykonywania pracy: CHMIELNIK 53; ŚWILCZA 153
Spotkanie odbędzie się w dniu 07.02.17r. w godz. 9:00 w  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 pok. 18

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 25 00 310, 2014


zamieszczono 02.02.2017, 8:47 przez Grzegorz Kaszuba

                            
    Od dnia 06.02.2017 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłoszona nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 50 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej


zamieszczono 27.01.2017, 15:20 przez Grzegorz Kaszuba

                          Od 1 lutego 2017 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższa forma będzie realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:

więcej


zamieszczono 27.01.2017, 10:30 przez Grzegorz Kaszuba

                 
   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 06 luty 2017 r. do 08 luty 2017 r. dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

więcej


zamieszczono 25.01.2017, 15:29 przez Grzegorz Kaszuba

                
   W dniach 30.01.2017 r. do 31.01.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

więcej


zamieszczono 24.01.2017, 14:01 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, iż od dnia 25.01.2017r. zostaje wstrzymany nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce: Aktualności – najnowsze informacje.


zamieszczono 20.01.2017, 12:46 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy AVIVA oferującej miejsce pracy na stanowisku Doradca klienta

Spotkanie  odbędzie się w dniu 14.02.2017  roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów + teren
Rodzaj zatrudnienia : umowa agencyjna
Wynagrodzenie: prowizyjne

Oczekiwania: wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w sprzedaży, komunikatywność.                     

Zgłaszając się na spotkanie - proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych. 


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>