Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 07.03.2017, 8:44 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, iż od dnia 09.03.2017r. zostaje wstrzymany nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce: Aktualności – najnowsze informacje.


zamieszczono 03.03.2017, 7:38 przez Admin

Przypominamy o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

Obsługiwane obecnie typy dokumentów to:
  • zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy
  • uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • zgłoszenie oferty pracy
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • pismo ogólne do urzędu
Formularze dostępne są na panelu usług elektronicznych Urzędu.


zamieszczono 03.03.2017, 7:36 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy AVIVA oferującej miejsca pracy na stanowisku doradca klienta.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.03.2017 o godz. 10.00  w Dynowie w budynku Urzędu Miasta, ul. Rynek 2, I piętro- sala narad

Firma AVIVA oferuje
Rodzaj zatrudnienia : umowa agencyjna
Wynagrodzenie: prowizyjne

Oczekiwania: wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w sprzedaży, komunikatywność.                     

Zgłaszając się na spotkanie – proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych. 


zamieszczono 27.02.2017, 13:53 przez Admin

23 lutego br. odbyła się giełda pracy dla osób niepełnosprawnych.
Swoją ofertę dla poszukujących pracy przygotowało ponad 20 pracodawców i instytucji. W tym gronie nie zabrakło również Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Nasze propozycje skierowane były nie tylko do osób bezrobotnych, którym przedstawialiśmy zgłoszone do naszego Urzędu oferty pracy, ale także do pracodawców, którzy zainteresowani byli różnego rodzaju instrumentami wsparcia.


zamieszczono 24.02.2017, 12:47 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 01.03.2017 r. ogłasza nabór  wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


zamieszczono 23.02.2017, 14:38 przez Grzegorz Ryba

   
 
Informujemy, że do 28 lutego 2017 r. (włącznie) można składać wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce: Aktualności – najnowsze informacje.


zamieszczono 20.02.2017, 8:18 przez Admin

15 lutego 2017 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie zawarto porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.


zamieszczono 07.02.2017, 9:37 przez Grzegorz Kaszuba

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017 r.

    W roku 2017 realizacja usług i instrumentów rynku pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na:
- osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu,
- współpracy z pracodawcami, w celi poprawy jakości i efektów podejmowanych działań,
- zapewnieniu równego dostępu do oferowanych form pomocy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnością.   

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>