Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 05.07.2017, 12:42 przez Grzegorz Ryba

                 Przypomnienie o trwającym naborze wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia


Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Bon szkoleniowy skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:


  

więcej


zamieszczono 03.07.2017, 11:52 przez Admin

INFORMACJA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

W związku z wypowiedzeniem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez Wójta Gminy Krasne od dnia 1 lipca 2017 r. tracą ważność uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Krasne. 


zamieszczono 30.06.2017, 13:44 przez Admin

27 i 28 czerwca 2017 r. w Warszawie miała miejsce zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia poświęcona wdrażaniu procesów cyfryzacji i digitalizacji zasobów archiwalnych.

W konferencji udział wzięli Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, dyrektorzy i pracownicy Departamentów Informatyki i Funduszy odpowiadający za organizację spotkania oraz 600 dyrektorów i informatyków z Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju.


zamieszczono 30.06.2017, 13:14 przez Admin

28 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia odznak honorowych "Primus in Agendo" co z łacińskiego oznacza "Pierwszy w działaniu".

Odznaka została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.


zamieszczono 30.06.2017, 12:39 przez Admin

Komunikat z dnia 30.06.2017r. w sprawie wydawania zaświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.


zamieszczono 26.06.2017, 14:31 przez Admin

   SUKCES PROJEKTU „WYSTARTUJ Z NAMI”           

190 rozmów kwalifikacyjnych wśród 14 pracodawców to bilans zorganizowanego 20 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie spotkania osób poszukujących pracy z przedstawicielami firm z branży technicznej, w tym tak istotnej dla regionu podkarpackiego, branży lotniczej.

więcej


zamieszczono 26.06.2017, 9:20 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy AVIVA oferującej miejsce pracy na stanowisku Doradca klienta.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 07.07.2017  roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów + teren
Rodzaj zatrudnienia : umowa agencyjna
Wynagrodzenie: prowizyjne

Oczekiwania: wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w sprzedaży, komunikatywność.                     

Zgłaszając się na spotkanie – proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych. 


zamieszczono 23.06.2017, 12:11 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 03.07.2017 r. wznawia nabór  wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie korzystają z tej formy wsparcia.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów, mogą być zatrudnieni nie później niż 01.10.2017r. Przysługujące refundacje będą wypłacane od  stycznia 2018r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r, chyba, że posiadane środki Funduszu Pracy pozwolą na ich wcześniejszą wypłatę .

Przypominamy o zapoznaniu się z "Zasadami ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez urząd pracy w Rzeszowie bezrobotnych do 30 roku życia."

Wnioski i zasady(...) dostępne są w zakładce wzory dokumentów


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>