Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 12.09.2017, 12:46 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 18.09.2017r. zamyka się nabór wniosków  w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


zamieszczono 12.09.2017, 12:39 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 15.09.2017r.  wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: “Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”.


zamieszczono 06.09.2017, 11:27 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o kolejnej rekrutacji na płatne praktyki w firmie Goodrich Aerospace Poland, w ramach których uczestnicy mają  możliwość nabycia praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w zawodzie operator CNC.
Dla najlepszych firma zaproponuje umowy o pracę.

Firma Goodrich Aerospace Poland specjalizuje się w produkcji części, podzespołów oraz podwozi lotniczych do samolotów cywilnych i wojskowych


zamieszczono 05.09.2017, 13:51 przez Admin

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informujemy o organizowanych przez ZUS w dniach 11 - 15 września br. bezpłatnych seminariach w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”.
W jednym miejscu będzie możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS.


zamieszczono 30.08.2017, 11:06 przez Admin

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wydawania zaświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.


zamieszczono 29.08.2017, 8:15 przez AdminNABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z  REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

więcej


zamieszczono 24.08.2017, 13:55 przez Admin

 
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z zakresu elektronicznego składania dokumentów w systemie obsługi dofinansowań i refundacji PFRON.


zamieszczono 18.08.2017, 7:42 przez Wojciech Kunysz

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie korzystają z tej formy wsparcia.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów, mogą być zatrudnieni nie później niż 01.10.2017r. Przysługujące refundacje będą wypłacane od  stycznia 2018r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r, chyba, że posiadane środki Funduszu Pracy pozwolą na ich wcześniejszą wypłatę .

Przypominamy o zapoznaniu się z "Zasadami ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez urząd pracy w Rzeszowie bezrobotnych do 30 roku życia."

Wnioski i zasady(...) dostępne są w zakładce wzory dokumentów


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>