Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 06.07.2017, 7:44 przez Admin

W związku z poszerzeniem bazy produkcyjnej w Polsce firma Goodrich Aerospace Poland poszukuje kandydatów na stanowisko PRAKTYKA w zawodzie Operator CNC.

Miejsce praktyki: Tajęcina k. Rzeszowa


zamieszczono 05.07.2017, 13:31 przez Grzegorz Ryba

                 Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Od 10 lipca 2017 roku ogłaszamy nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 05.07.2017, 13:16 przez Grzegorz Ryba

                 Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Informujemy że od 10 lipca 2017 zostaje wznowiony nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 05.07.2017, 12:51 przez Grzegorz Ryba

                    Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

więcej


zamieszczono 05.07.2017, 12:42 przez Grzegorz Ryba

                 Przypomnienie o trwającym naborze wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia


Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Bon szkoleniowy skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:


  

więcej


zamieszczono 03.07.2017, 11:52 przez Admin

INFORMACJA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

W związku z wypowiedzeniem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez Wójta Gminy Krasne od dnia 1 lipca 2017 r. tracą ważność uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Krasne. 


zamieszczono 30.06.2017, 13:44 przez Admin

27 i 28 czerwca 2017 r. w Warszawie miała miejsce zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia poświęcona wdrażaniu procesów cyfryzacji i digitalizacji zasobów archiwalnych.

W konferencji udział wzięli Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, dyrektorzy i pracownicy Departamentów Informatyki i Funduszy odpowiadający za organizację spotkania oraz 600 dyrektorów i informatyków z Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju.


zamieszczono 30.06.2017, 13:14 przez Admin

28 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia odznak honorowych "Primus in Agendo" co z łacińskiego oznacza "Pierwszy w działaniu".

Odznaka została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>