Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 13.02.2017, 8:39 przez Admin

W związku z planowanym otworzeniem nowej firmy w Rzeszowie Manufaktura Słodyczy MAGIA KARMELU, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, w trakcie którego pracodawca przybliży profil  firmy.

W trakcie spotkania przedstawiciel firmy przedstawi ofertę stażu związaną  z ręczną produkcją , wytwarzaniem słodyczy z karmelu kierowaną do osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem współpracy.

Po nabyciu stosownych umiejętności pracodawca zaproponuje umowę o pracę.

Jeśli jesteś osobą kreatywną, komunikatywną, posiadasz zdolności manualne, lubisz wyzwania to jest to oferta dla Ciebie

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.02.2017 o godz.10.00, sala 18
w Rzeszowie, CAZ, al. Batalionów Chłopskich 7 (na spotkanie prosimy zabrać CV).


zamieszczono 09.02.2017, 13:35 przez Admin

7-8 lutego 2017r. w Hali Podpromie w Rzeszowie miały miejsce XII Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon. Młodzież z regionu jeszcze przed maturami zapoznała się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły wyższe z całego kraju, w tym z Rzeszowa.


zamieszczono 09.02.2017, 13:28 przez Admin

7 lutego 2017r. w Prešovie na Słowacji w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów, w skład którego wchodzą m.in. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W trakcie posiedzenia podsumowano dotychczasowe działania przeprowadzone przez Partnerów Projektów Parasolowych oraz zatwierdzono kolejne mikroprojekty.


zamieszczono 08.02.2017, 11:16 przez AdminNABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

więcej


zamieszczono 07.02.2017, 9:37 przez Grzegorz Kaszuba

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017 r.

    W roku 2017 realizacja usług i instrumentów rynku pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na:
- osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu,
- współpracy z pracodawcami, w celi poprawy jakości i efektów podejmowanych działań,
- zapewnieniu równego dostępu do oferowanych form pomocy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnością.   

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych:

więcej


zamieszczono 06.02.2017, 12:44 przez Grzegorz Kaszuba

      

   Od 20.02.2017 r. do 22.02.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 30 stanowisk pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.              

więcej


zamieszczono 06.02.2017, 9:20 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza osoby na  spotkanie z przedstawicielem firmy ZAKŁAD  REMONTOWO- BUDOWLANY LATER SP. Z O.O. oferującym pracę na stanowisku ELEKTROMONTER
                           
Miejsce wykonywania pracy - teren całego kraju
                           
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 09:00 w  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, ul. Batalionów Chłopskich 7, sala 18

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 25 00 240


zamieszczono 03.02.2017, 8:00 przez Admin

1 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczyła Pani Lucyna Sokołowska. Na spotkaniu obecny był również Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski.


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>