Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 27.07.2017, 13:36 przez Admin

Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października.


zamieszczono 26.07.2017, 10:17 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 03.07.2017 r. trwa nabór  wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie korzystają z tej formy wsparcia.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów, mogą być zatrudnieni nie później niż 01.10.2017r. Przysługujące refundacje będą wypłacane od  stycznia 2018r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r, chyba, że posiadane środki Funduszu Pracy pozwolą na ich wcześniejszą wypłatę .

Przypominamy o zapoznaniu się z "Zasadami ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez urząd pracy w Rzeszowie bezrobotnych do 30 roku życia."

Wnioski i zasady(...) dostępne są w zakładce wzory dokumentów


zamieszczono 21.07.2017, 10:34 przez Grzegorz Kaszuba

ŚWIĘTO POLICJI

   20 lipca 2017 r. swoje święto obchodzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.  Podczas uroczystości  kilkadziesiąt policjantek i policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe. W tym roku po raz pierwszy uhonorowano również zwycięzców plebiscytu Nowin „Dzielnicowi bliżej nas”.


zamieszczono 06.07.2017, 12:52 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje,

że  w związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 639)
 
wstrzymuje nabór wniosków; ich rozpatrywanie i podpisywanie umów dotyczących w/w form aktywizacji do czasu ogłoszenia nowych regulacji prawnych.


zamieszczono 06.07.2017, 7:44 przez Admin

W związku z poszerzeniem bazy produkcyjnej w Polsce firma Goodrich Aerospace Poland poszukuje kandydatów na stanowisko PRAKTYKA w zawodzie Operator CNC.

Miejsce praktyki: Tajęcina k. Rzeszowa


zamieszczono 05.07.2017, 13:31 przez Grzegorz Ryba

                 Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Od 10 lipca 2017 roku ogłaszamy nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 05.07.2017, 13:16 przez Grzegorz Ryba

                 Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Informujemy że od 10 lipca 2017 zostaje wznowiony nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

więcej


zamieszczono 05.07.2017, 12:51 przez Grzegorz Ryba

                    Przypomnienie o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>