Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 08.06.2017, 14:29 przez Admin

   

Nabór wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 12.06.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim(III)” Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.        

więcej


zamieszczono 06.06.2017, 10:03 przez Wojciech Kunysz

Ogłoszenie  

W związku z pozyskaniem z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale” i „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  

Ilość miejsc odbywania stażu: po 50 osób dla każdego z ww. programów. 

 Uwaga!
Pozytywnie rozpatrzone będą wyłącznie wnioski gwarantujące zatrudnienie po ukończonym stażu.  


zamieszczono 06.06.2017, 7:59 przez Admin

Informujemy, iż od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienił siedzibę i adres na:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

(budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie)


zamieszczono 02.06.2017, 10:35 przez AdminOGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW W 2017R.

więcej


zamieszczono 31.05.2017, 13:13 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie organizowane dla firmy Carlson Wagonlit Travel (CWT) oferującej miejsce pracy na stanowisku Konsultant ds. Podróży.

Firma poszukuje osób z bardzo dobrą znajomością języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego.

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 05 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 19.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu (prosimy o zabranie ze sobą CV).


zamieszczono 29.05.2017, 14:25 przez Admin

   Wystartuj razem z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o spotkaniu z pracodawcami, które odbędzie się 20 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 45A.
Organizatorami spotkania pod hasłem „Wystartuj z nami” są: firma LINETECH,  Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Andersa w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie kierowane jest do absolwentów kierunków: technik mechanik, technik awionik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, którzy będą mieli okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami reprezentującymi branżę mechaniczną i lotniczą.

Rezerwacja godzin rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy możliwa będzie za pośrednictwem e-terminarza, który zostanie uruchomiony 6 czerwca 2017r. (link będzie dostępny na stronie internetowej PUP oraz ZSM).


zamieszczono 25.05.2017, 12:41 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na  spotkanie organizowane dla firmy GC ENERGY SP. Z O.O. oferującej miejsca pracy na stanowiskach:
  • elektromonter ( uprawnienia SEP, 2 lata doświadczenia)
  • ślusarz  ( umiejętność obsługi  elektronarzędzi, 2 lata doświadczenia)
  • pracownik fizyczny
Spotkanie  odbędzie się w dniu 02.06.2017  roku o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 sala nr 18.

Miejsce wykonywania pracy: delegacje kraj + zagranica
Wynagrodzenie: od 3000 netto w zależności od miejsca pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Zgłaszając się na spotkanie – proszę zabrać ze sobą CV z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych.


zamieszczono 25.05.2017, 11:26 przez Admin

Informujemy, że zasiłki dla bezrobotnych, stypendia z tytułu stażu, szkolenia, dodatki aktywizacyjne nie będą podlegały waloryzacji z dniem 01.06.2017r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS (M.P.2017.72)  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016r. w stosunku do 2015r. wyniósł 99,4 co oznacza spadek cen o 0,6%.

Podstawa prawna art. 72 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. z 2016 poz. 645).


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna >>