Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w RzeszowieAdam Panek
Dyrektor
    ul. Partyzantów 1a
    35-242 Rzeszów
    Sekretariat (I piętro, p. 24)
    tel. (17) 25 00 100
    fax (17) 862 30 90
    e-mail: sekretariat@pup.rzeszow.plBarbara Oleszkowicz
Zastępca Dyrektora
    Ośrodek Ewidencji i Świadczeń
    ul. Partyzantów 1a
    35-242 Rzeszów
    Sekretariat (I piętro, p. 24)
    tel. (17) 25 00 100
    fax (17) 862 30 90
    e-mail: sekretariat@pup.rzeszow.plGrażyna Żuchowska
Zastępca Dyrektora
    Centrum Aktywizacji Zawodowej
    ul. Batalionów Chłopskich 7
    35-038 Rzeszów
    Sekretariat (III piętro, p. 27)
    tel. (17) 25 00 200
    e-mail: cab@pup.rzeszow.pl


W sprawach skarg i wniosków Dyrektor PUP lub jego Zastępcy przyjmują w poniedziałki od godz. 10 do 13.