Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Najczęściej zadawane pytania

    kategoria Dział Rejestracji i Ewidencji

Czy jak się zarejestruję, to urząd pracy będzie mnie ubezpieczał?

Jeśli mam świadectwo ukończenia np. 3 klasy liceum ogólnokształcącego, to jakie wykształcenie zostanie mi wpisane podczas rejestracji?

Jakie potrzebuję dokumenty do rejestracji?

Co się stanie, jak zapomnę się podpisać (potwierdzić gotowość)?

Co mam zrobić jeśli jestem chory i nie mogę przyjść się podpisać?

Kiedy mam szansę na zasiłek?

Co mam zrobić jeśli wyjeżdżam na chwilę za granicę?

Czy jak nie pracuję, to muszę się rejestrować?

Dlaczego muszę stać w jednej kolejce, gdy chcę tylko potwierdzić gotowość z osobami, które czekają na rejestrację?

Co mam zrobić jeśli zgubiłem świadectwo pracy, a pracodawca już nie istnieje?

Czy mogę potwierdzić gotowość za żonę, męża, syna, itd.?

Czy mogę wybrać zaświadczenie za żonę, męża, syna itd.?

Czy muszę zgłaszać do urzędu, że idę do pracy?

Czy jeśli będę miał umowę zlecenie tylko na 4 godziny pracy, to czy muszę się wyrejestrować?

Gdy wynajmuję jeden pokój w moim mieszkaniu i osiągam z tego tytułu dochody, to czy mogę być zarejestrowany?

Jeśli nie pracuję na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, ani nie prowadzę działalności gospodarczej, ale osiągam przychody, to czy mogę być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Mam pole, czy mogę się zarejestrować?

Czy jeśli prowadziłem działalność gospodarczą, dostanę zasiłek?

Co mogę zrobić (zarejestrować się?, wyrejestrować?, dostać ofertę?) w Gminnych Centrach Pracy?

Czy jeśli mieszkam obecnie w Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim, to mogę się zarejestrować w tutejszym urzędzie pracy?

Słyszałem, że można dostać pieniądze gdy będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna zacznę się dalej uczyć?

Czy jeśli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, znajdę sam pracę, to w nagrodę otrzymam jakieś pieniądze od urzędu?