Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty pracy

Wróć do listy ofert

Data przyjęcia oferty

2009.09.25

Numer stanowiska

4427

Nazwa pracodawcy

Fundacja na rzecz pomocy społecznej PROMYK

Osoba wskazana do kontaktów,
Telefon

Urszula Ficek
662 036 959

Adres pracodawcy

kod pocztowy

ulica

Św. Marcina 77 a

miejscowość

Rzeszów

telefon/fax

e-mail/adres www

Nazwa stanowiska

pracownik biurowy

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia

1

Miejsce wykonywania pracy

Rzeszów, ul. Poniatowskiego

Rodzaj zatrudnienia

System i rozkład czasu pracy

jednozmianowa

Data rozpoczęcia zatrudnienia

Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie PLN brutto)

stypendium stażowe

Wymagania i oczekiwania pracodawcy

wykształcenie (kierunek)

min. średnie

umiejętności

uprawnienia

doświadczenie zawodowe

obsługa komputera

znajomość języków obcych

Ogólny zakres obowiązków

Wróć do listy ofert