Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty pracy

Wróć do listy ofert

Data przyjęcia oferty

2012.02.28

Numer stanowiska

780

Nazwa pracodawcy

LIMES NIERUCHOMOŚCI

Osoba wskazana do kontaktów,
Telefon

GRZEGORZ HADAŁA
LIMES@ONET.PL

Adres pracodawcy

kod pocztowy

35-073

ulica

REJTANA

miejscowość

RZESZÓW

telefon/fax

662-333-332,17 7788288

e-mail/adres www

LIMES@ONET.PL

Nazwa stanowiska

PRACOWNIK BIURA NIERUCHOMOŚCI

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia

1

Miejsce wykonywania pracy

RZESZÓW

Rodzaj zatrudnienia

na czas określony

System i rozkład czasu pracy

jednozmianowa

Data rozpoczęcia zatrudnienia

MARZEC 2012

Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie PLN brutto)

1500+PREMIA

Wymagania i oczekiwania pracodawcy

wykształcenie (kierunek)

ŚREDNIE,WYŻSZE-EKONOMIA,ADMINISTARACJA

umiejętności

UMIEJŚTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I JAZDY SAMOCHODEM OSOBOWYM

uprawnienia

PRAWO JAZDY KAT B, STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

doświadczenie zawodowe

WSKAZANE,ALE NIEKONIECZNE MOGĄ BYĆ ABSOLWENCI

znajomość języków obcych

NIEKONIECZNE

Ogólny zakres obowiązków

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI KLIENTOM FIRMY,SPRAWDZANIE STANU PRAWNEGO,PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW NIERUCHOMOŚCI DO AKTÓW NOTARIALNYCH,PRZYGOTOWYWANIE OFERTY I PREZENTACJA NA PORTALACH INTERNETOWYCH.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH PO ZATRUDNIENIU

Wróć do listy ofert