Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty pracy

Wróć do listy ofert

Data przyjęcia oferty

2012.05.17

Numer stanowiska

2312

Nazwa pracodawcy

Mac.Global

Osoba wskazana do kontaktów,
Telefon

Jurkiewicz Maciej
796500503

Adres pracodawcy

kod pocztowy

37-500

ulica

Kruhel Pawłosiowski

miejscowość

JAROSŁAW

telefon/fax

796500503

e-mail/adres www

flash.sprzatanie@gmail.com

Nazwa stanowiska

Pracownik porządkowy

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia

10

Miejsce wykonywania pracy

Rzeszów

Rodzaj zatrudnienia

umowa o dzieło

System i rozkład czasu pracy

trzy zmiany

Data rozpoczęcia zatrudnienia

23-05-2012

Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie PLN brutto)

1500

Wymagania i oczekiwania pracodawcy

wykształcenie (kierunek)

umiejętności

uprawnienia

doświadczenie zawodowe

znajomość języków obcych

Ogólny zakres obowiązków

Utrzymanie porządku i czystości na terenie imprezy masowej.

Wróć do listy ofert