Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty pracy

Wróć do listy ofert

Data przyjęcia oferty

2014.02.21

Numer stanowiska

964

Nazwa pracodawcy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

Osoba wskazana do kontaktów,
Telefon

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail
adhd-rzeszow@wp.pl

Adres pracodawcy

kod pocztowy

35-119

ulica

Zbyszewskiego 8/28

miejscowość

Rzeszów

telefon/fax

(17)8520051

e-mail/adres www

adhd-rzeszow@wp.pl

Nazwa stanowiska

Asystent/ka projektu

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia

1

Miejsce wykonywania pracy

Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 1/5 A

Rodzaj zatrudnienia

na czas określony

System i rozkład czasu pracy

jednozmianowa

Data rozpoczęcia zatrudnienia

01.03.2014

Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie PLN brutto)

2200

Wymagania i oczekiwania pracodawcy

wykształcenie (kierunek)

min. średnie

umiejętności

obsługa komputera, urządzeń biurowych, wiedza na temat równości płci i szans, komunikatywność

uprawnienia

-

doświadczenie zawodowe

doświadczenie przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wymagane doświadczenie w pracy biurowej

znajomość języków obcych

-

Ogólny zakres obowiązków

prowadzenie biura projektu, ewaluacja projektu, kolportaż plakatów i ulotek, sporządzanie i uaktualnianie PEFS, zakupy, przygotowanie. gromadzenie i archiwizowanie dokumentów i danych dotyczących projektu, bieżące monitorowanie projektu

Wróć do listy ofert