Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Harmonogram wypłat świadczeń


zamieszczono przez Mariusz Szylar

za miesiąc:
Wrzesień 2017

   Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie są do odebrania w poniżej wskazanych bankach jedynie w dniu wynikającym z harmonogramu wypłat. W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a pok. 17b lub telefonicznie pod nr (17) 25-00-112 lub (17) 25-00-155.                         

                                                          UWAGA !!!


   Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.
RZESZÓW


Zasiłki wypłaca Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, I Oddział  w Rzeszowie ul. Okulickiego 20,  w godz. od 10.00 do 17.00

 DATA  NR FK

11.10.2017

Nr FK   1 - 80000

12.10.2017

Nr FK  80001 - 125000

13.10.2017

 Nr FK  125001 - 999999


BŁAŻOWA

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

6.10.2017
Bank Spółdzielczy Błażowa, Błażowa ul. Bankowa 2, w godz.  od  7.30 do 15.30

BOGUCHWAŁA

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

6.10
.2017
Bank Spółdzielczy Lubenia Oddział Boguchwała ul. Kopernika 15a, w godz. od 8.00 do 15.00

 CHMIELNIK

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

6.10.2017

Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku, Chmielnik 50, w godz. od 7.30 do 15.20
 
 HYŻNE

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

6.10.2017

Bank Spółdzielczy Błażowa, Oddział w Hyżnem, Hyżne 103, w godz. od 7.30 do 15.00

 GŁOGÓW MŁP.

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

9.10.2017
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. ul. Rynek 23, w godz. od 7.30 do 17.00

 KRASNE

 DATA MIEJSCE WYPŁATY
9.10.2017
Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, Oddział Krasne, Krasne 121, w godz. od 7.30 do 15.00

LUBENIA

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

9.10.2017
Bank Spółdzielczy w Lubeni, Lubenia 142,  w godz. od 8.00 do 15.00

ŚWILCZA

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

9.10.2017
Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy, Świlcza 466, w godz. od 7.30 do 15.00

  DYNÓW

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

10.10.2017

Bank Spółdzielczy w Dynowie, ul. Mickiewicza 3, w godz. od 7.00 do 16.00

 KAMIEŃ

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

10.10.2017
Bank Spółdzielczy w Kamieniu, Kamień 297,  w godz. od 8.00 do 15.00

SOKOŁÓW MŁP.

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

10.10.2017
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. ul. Rynek 4, w godz. od 8.30 do 14.30

  TRZEBOWNISKO

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

10.10.2017
Bank Spółdzielczy Jasionka Punkt Kasowy w Trzebownisku, Trzebownisko 842 („Dom Ludowy”) w godz. od 8.00 do 15.00

TYCZYN

 DATA MIEJSCE WYPŁATY

10.10.2017
Bank Spółdzielczy w Tyczynie, ul. Mickiewicza 6, w godz. od 7.30 do 16.30