Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 10.02.2009, 9:11 przez Grzegorz Kaszuba

                             
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2009 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kosmetyczka z wizażem; ECDL; grafika komputerowa; projektowanie i aranżacja ogrodów z modułem prowadzenia własnej działalności gospodarczej; operator obrabiarek sterowanych numerycznie i inne)

więcej


zamieszczono 12.08.2008, 12:18 przez Grzegorz Kaszuba

                                                  


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
PROFESJONALNY PRACOWNIK
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    W dniu 4 lipca 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Profesjonalny pracownik” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


zamieszczono 29.05.2008, 12:27 przez Grzegorz Kaszuba

                                               

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu zaplanowano następujące szkolenia:

Plan szkoleń w ramach PO KL
 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w szkoleniach, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231 


zamieszczono 01.04.2008, 13:42 przez Daniel Rzucidło

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kadry i płace; kosmetyczka z wizażem; specjalista ds. projektów; ECDL; masażysta; projektowanie i aranżacja ogrodów; AutoCad; monter elektronicznego sprzętu komputerowego; operator obrabiarek sterowanych numerycznie……….)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
(chcesz otworzyć firmę ? Mamy dla Ciebie 13 500 zł na start)

Staże

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Prace interwencyjne

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231zamieszczono 26.02.2008, 8:31 przez Daniel Rzucidło
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o planie realizacji  
w 2008 roku następujących szkoleń grupowych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

        
- specjalista ds. programów + project (wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne)*  - planowany termin realizacji kwiecień / maj
- projektowanie z wykorzystaniem AutoCad (podstawowa znajomość rys. technicznego, znajomość WINDOWS) – maj / czerwiec oraz wrzesień / październik
- przygotowanie do prowadzania działalności gospodarczej  - kwiecień / lipiec
- kadry i płace (preferowane wykształcenie wyższe) – marzec / kwiecień
- masażysta (I i II stopień) (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / październik
- przedłużanie i modelowanie paznokci (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / październik
- fryzjer (mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – czerwiec / sierpień
- kosmetyczka z elementami wizażu (wykształcenie średnie, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – sierpień / październik
- bukieciarstwo (I i II stopień) – maj / czerwiec
- florystyka – maj
- projektowanie i aranżacja ogrodów – kwiecień
- obsługa LPG - lipiec
- ADR + specjalistyczny przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach (prawo jazdy Kat. C) – sierpień
- przewóz osób (prawo jazdy Kat. D) – kwiecień
- przewóz rzeczy (prawo jazdy Kat. C) – kwiecień
- taxi bez licencji (prawo jazdy Kat. B) – sierpień
- monter elektronicznego sprzętu komputerowego (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – lipiec / wrzesień
- barman – kelner (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – sierpień
- instruktor fitness (wykształcenie średnie, sprawność fizyczna)  - październik / listopad
- opiekunka osób starszych i chorych (wykształcenie zawodowe, predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu) – sierpień / październik
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie (wykształcenie zawodowe techniczne, znajomość rysunku technicznego)  - maj
- dekorator przedmiotów - Decoupage (zdolności plastyczne) - lipiec
- technolog robót wykończeniowych (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – kwiecień / czerwiec
- doradca – konsultant (wykształcenie wyższe) – listopad
- operator obrabiarek skrawających (wykształcenie zawodowe mechaniczne, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / listopad
- europejski certyfikat umiejętności komputerowych (podstawowa znajomość obsługi komputera)  - czerwiec / sierpień
- archiwista (wykształcenie średnie) – maj
- indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy od marca

*- w nawiasach podane są dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na szkolenia

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Rzeszów,  prosimy o zgłaszanie się do Centrum Aktywizacji Bezrobotnych,ul.Hanasiewicza 10,pokój 22 tel. 017 8609152
W przypadku osób dojeżdżających spoza miejsca zamieszkania innego niż miejsce szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.
 


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Następna >>