Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 01.02.2010, 9:38 przez Grzegorz Kaszuba

                                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

       Umowa ramowa na realizację projektu systemowego zawarta jest od 01.03.2008r. do dnia 31.12.2013r.

     Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych jak również stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim rzeszowskim.

więcej


zamieszczono 26.06.2009, 12:59 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3

Projekt realizowany jest: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Cel strategiczny projektu:
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,
  • stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim.

więcej


zamieszczono 06.05.2009, 9:40 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Szanowni Państwo,

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu rozpoczętego 4 lipca 2008 r. pod tytułem „Profesjonalny pracownik” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


zamieszczono 10.02.2009, 11:53 przez Grzegorz Kaszuba

                             

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  planowanych w 2009 roku szkoleniach realizowanych
w ramach Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej


zamieszczono 10.02.2009, 9:11 przez Grzegorz Kaszuba

                             
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2009 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kosmetyczka z wizażem; ECDL; grafika komputerowa; projektowanie i aranżacja ogrodów z modułem prowadzenia własnej działalności gospodarczej; operator obrabiarek sterowanych numerycznie i inne)

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>