Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 30.08.2006, 14:26 przez Rafał Kocemba

 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje:
O przystąpieniu do realizacji, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich mającego na celu udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie, w 2006/2007 następujących projektów:
  • Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" - Projekt pt. "Pierwszy krok w przyszłość"
  • Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" - Projekt pt. "Nowe umiejętności - nowy etap"

więcej


zamieszczono 30.08.2006, 14:09 przez Rafał Kocemba

 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od 02.11.2005 roku realizuje projekt w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich "Reintegracja zawodowa w walce z wykluczeniem" finansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane szkoleniami indywidualnymi (mające pracodawcę uprawdopodobniającego zatrudnienie lub decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej), mogą zgłaszać się do Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ul. Hanasiewicza 10 Rzeszów pokój 6 celem wybrania wymaganych dokumentów.

Uczestnikami tego programu muszą być:
  • Osoby powyżej 25 roku urodzenia,
  • Osoby bezrobotne nieprzerwanie ponad 24 miesiące od momentu ostatniej rejestracji. 


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Następna >>