Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 12.08.2008, 12:18 przez Grzegorz Kaszuba

                                                  


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
PROFESJONALNY PRACOWNIK
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    W dniu 4 lipca 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Profesjonalny pracownik” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


zamieszczono 29.05.2008, 12:27 przez Grzegorz Kaszuba

                                               

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu zaplanowano następujące szkolenia:

Plan szkoleń w ramach PO KL
 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w szkoleniach, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231 


zamieszczono 01.04.2008, 13:42 przez Daniel Rzucidło

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kadry i płace; kosmetyczka z wizażem; specjalista ds. projektów; ECDL; masażysta; projektowanie i aranżacja ogrodów; AutoCad; monter elektronicznego sprzętu komputerowego; operator obrabiarek sterowanych numerycznie……….)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
(chcesz otworzyć firmę ? Mamy dla Ciebie 13 500 zł na start)

Staże

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Prace interwencyjne

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231zamieszczono 26.02.2008, 8:31 przez Daniel Rzucidło
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o planie realizacji  
w 2008 roku następujących szkoleń grupowych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

        
- specjalista ds. programów + project (wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne)*  - planowany termin realizacji kwiecień / maj
- projektowanie z wykorzystaniem AutoCad (podstawowa znajomość rys. technicznego, znajomość WINDOWS) – maj / czerwiec oraz wrzesień / październik
- przygotowanie do prowadzania działalności gospodarczej  - kwiecień / lipiec
- kadry i płace (preferowane wykształcenie wyższe) – marzec / kwiecień
- masażysta (I i II stopień) (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / październik
- przedłużanie i modelowanie paznokci (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / październik
- fryzjer (mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – czerwiec / sierpień
- kosmetyczka z elementami wizażu (wykształcenie średnie, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – sierpień / październik
- bukieciarstwo (I i II stopień) – maj / czerwiec
- florystyka – maj
- projektowanie i aranżacja ogrodów – kwiecień
- obsługa LPG - lipiec
- ADR + specjalistyczny przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach (prawo jazdy Kat. C) – sierpień
- przewóz osób (prawo jazdy Kat. D) – kwiecień
- przewóz rzeczy (prawo jazdy Kat. C) – kwiecień
- taxi bez licencji (prawo jazdy Kat. B) – sierpień
- monter elektronicznego sprzętu komputerowego (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – lipiec / wrzesień
- barman – kelner (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – sierpień
- instruktor fitness (wykształcenie średnie, sprawność fizyczna)  - październik / listopad
- opiekunka osób starszych i chorych (wykształcenie zawodowe, predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu) – sierpień / październik
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie (wykształcenie zawodowe techniczne, znajomość rysunku technicznego)  - maj
- dekorator przedmiotów - Decoupage (zdolności plastyczne) - lipiec
- technolog robót wykończeniowych (brak przeciwwskazań zdrowotnych) – kwiecień / czerwiec
- doradca – konsultant (wykształcenie wyższe) – listopad
- operator obrabiarek skrawających (wykształcenie zawodowe mechaniczne, brak przeciwwskazań zdrowotnych) – wrzesień / listopad
- europejski certyfikat umiejętności komputerowych (podstawowa znajomość obsługi komputera)  - czerwiec / sierpień
- archiwista (wykształcenie średnie) – maj
- indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy od marca

*- w nawiasach podane są dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na szkolenia

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Rzeszów,  prosimy o zgłaszanie się do Centrum Aktywizacji Bezrobotnych,ul.Hanasiewicza 10,pokój 22 tel. 017 8609152
W przypadku osób dojeżdżających spoza miejsca zamieszkania innego niż miejsce szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.
 


zamieszczono 30.08.2006, 14:26 przez Rafał Kocemba

 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje:
O przystąpieniu do realizacji, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich mającego na celu udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie, w 2006/2007 następujących projektów:
  • Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" - Projekt pt. "Pierwszy krok w przyszłość"
  • Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" - Projekt pt. "Nowe umiejętności - nowy etap"

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>