Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 30.08.2006, 14:09 przez Rafał Kocemba

 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od 02.11.2005 roku realizuje projekt w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich "Reintegracja zawodowa w walce z wykluczeniem" finansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane szkoleniami indywidualnymi (mające pracodawcę uprawdopodobniającego zatrudnienie lub decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej), mogą zgłaszać się do Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ul. Hanasiewicza 10 Rzeszów pokój 6 celem wybrania wymaganych dokumentów.

Uczestnikami tego programu muszą być:
  • Osoby powyżej 25 roku urodzenia,
  • Osoby bezrobotne nieprzerwanie ponad 24 miesiące od momentu ostatniej rejestracji. 


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>