Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 11.05.2017, 10:37 przez Grzegorz Kaszuba

   W dniach 15.05.2017 r. do 17.05.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.               

więcej


zamieszczono 24.04.2017, 9:21 przez Grzegorz Kaszuba

                 

   W dniach od 08.05.2017 r.  do 12.05.2017 r. ogłaszamy nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:              

więcej


zamieszczono 21.04.2017, 14:18 przez Grzegorz Kaszuba

                 

Nabór wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 24.04.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim(III)” Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.                

więcej


zamieszczono 14.04.2017, 14:50 przez Grzegorz Kaszuba

                           
NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ

   W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.    

więcej


zamieszczono 05.04.2017, 14:20 przez Grzegorz Kaszuba

   W dniach 12.04.2017 r. do 13.04.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób (19 kobiet, 11 mężczyzn) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>