Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 23.11.2016, 14:55 przez Grzegorz Kaszuba

               
   Przypominamy o trwającym naborze wniosków o bon na zasiedlenie w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

                              

więcej


zamieszczono 10.11.2016, 15:19 przez Grzegorz Kaszuba

                                   OGŁOSZENIE

   Od 17 listopada 2016 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 20.10.2016, 13:03 przez Grzegorz Kaszuba

                    NABÓR  WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE  BONU NA  ZASIEDLENIE

   W związku z oszczędnościami w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłaszamy od dnia 21 października 2016 r.  nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 50 osób w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania tj. miejsce pracy oddalone jest od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub do którego czas dojazdu i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 9 grudnia 2016 r.      

więcej


zamieszczono 17.10.2016, 14:13 przez Grzegorz Kaszuba

  
OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  Z A P R A S Z A bezrobotne osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tutejszym urzędzie do składania wniosków na bezpłatne szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia. Powyższa forma będzie realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 12.10.2016, 11:18 przez Grzegorz Kaszuba

                      OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 24 października 2016 r. do 26 października 2016 r. dla 50 osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>