Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 25.08.2016, 13:39 przez Grzegorz Kaszuba

       

  W dniach od 07.09.2016 r. do 09.09.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na 30 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 17 000,00 zł.

więcej


zamieszczono 02.08.2016, 12:27 przez Grzegorz Kaszuba

                   OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:       

więcej


zamieszczono 23.06.2016, 13:44 przez Grzegorz Kaszuba

    
   Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2016 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.                    


zamieszczono 07.06.2016, 14:14 przez Grzegorz Kaszuba

                        NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ

   Od dnia 13 czerwca 2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:                           

więcej


zamieszczono 07.06.2016, 12:15 przez Grzegorz Kaszuba

                

   W dniach od 20.06.2016 r. do 21.06.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na 60 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 17 000,00 zł.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>