Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 06.05.2015, 9:48 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)”.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


zamieszczono 25.08.2014, 15:43 przez Grzegorz Kaszuba

       OGŁOSZENIE

   W dniach od 08.09.2014 r. do 12.09.2014 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych:

więcej


zamieszczono 22.08.2014, 15:05 przez Grzegorz Kaszuba

      OGŁOSZENIE

   W dniu 01.09.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 06.08.2014, 14:28 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 18.08.2014 r. do 29.08.2014 r. dla osób bezrobotnych:
- w wieku 50+,
- niepełnosprawnych,
- tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej ich rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),
- nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.,

więcej


zamieszczono 09.05.2014, 14:00 przez Grzegorz Kaszuba

    
OGŁOSZENIE

   W dniu 16.05.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>