Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 01.03.2016, 11:07 przez Grzegorz Kaszuba

          W dniu 04.03.2016 r.  zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 60 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej


zamieszczono 22.01.2016, 15:17 przez Grzegorz Kaszuba

            Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza w dniach od 03.02.2016 r. do 05.02.2016 r. (włącznie) nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


zamieszczono 21.01.2016, 11:30 przez Grzegorz Kaszuba


 


      Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w dniach: od 26.01.2016 r. do 29.01.2016 r. (włącznie), o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.       

więcej


zamieszczono 26.10.2015, 10:25 przez Grzegorz Kaszuba

  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na 30 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniu 02 listopada 2015 r.

więcej


zamieszczono 24.09.2015, 8:26 przez Grzegorz Kaszuba

        
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w dniach: od 25.09.2015 r. do 28.09.2015 r. (włącznie), o zorganizowanie stażu (30 osób) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>