Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 22.08.2014, 15:05 przez Grzegorz Kaszuba

      OGŁOSZENIE

   W dniu 01.09.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 06.08.2014, 14:28 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 18.08.2014 r. do 29.08.2014 r. dla osób bezrobotnych:
- w wieku 50+,
- niepełnosprawnych,
- tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej ich rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),
- nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.,

więcej


zamieszczono 09.05.2014, 14:00 przez Grzegorz Kaszuba

    
OGŁOSZENIE

   W dniu 16.05.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 18.04.2014, 7:54 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

    Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniach od 22.04.2014 r. do 09.05.2014 r. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych:
- w wieku 50+ (30 stanowisk),
- niepełnosprawnych (15 stanowisk),

więcej


zamieszczono 21.03.2014, 15:19 przez Grzegorz Kaszuba

                 OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 01.04.2014 r. do 08.04.2014 r. dla osób bezrobotnych, w szczególności:
- w wieku 50+,
- niepełnosprawnych,

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>