Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 03.02.2014, 13:53 przez Grzegorz Kaszuba

        Z dniem 4 luty 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o refundację wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 50+ lub niepełnosprawnego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. 


zamieszczono 31.01.2014, 13:18 przez Grzegorz Kaszuba

       W związku z dużym napływem wniosków o zorganizowanie stażu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 3 lutego 2014 r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków na powyższe działanie w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.


zamieszczono 20.01.2014, 11:03 przez Grzegorz Kaszuba

   OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych:

- w wieku powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawnych,
- do 25 roku życia,

więcej


zamieszczono 07.01.2014, 12:12 przez Grzegorz Kaszuba

    OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 27.01.2014 r. do 07.02.2014 r. dla osób bezrobotnych w wieku 50+ lub niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 03.01.2014, 14:09 przez Grzegorz Kaszuba

        
 


OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych w wieku 50+ lub niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Następna >>