Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 13.03.2014, 11:00 przez Grzegorz Kaszuba

     Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  IV kwartale 2013r. zostały zrealizowane następujące szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

1. „Kultura zawodu” dla  26 osób (3M,23K)
Szkolenie miało za cel:

więcej


zamieszczono 25.02.2014, 14:05 przez Grzegorz Kaszuba

     Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2014 roku realizacji projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje w 2014 r. realizacje projektu systemowego "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

więcej


zamieszczono 04.02.2014, 10:26 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniach od 17.02.2014 r. do 28.02.2014 r. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych:
- w wieku 50+ (35 stanowisk),
- niepełnosprawnych (17 stanowisk),
- w wieku do 25 roku życia (50 stanowisk), ze szczególnym uwzględnieniem tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy),

więcej


zamieszczono 03.02.2014, 14:08 przez Grzegorz Kaszuba

      OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 17.02.2014 r. do 28.02.2014 r. dla osób bezrobotnych:
- w wieku 50+(20 osób),
- niepełnosprawnych(10 osób),
- w wieku do 25 roku życia(50 osób), ze szczególnym uwzględnieniem tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy),

więcej


zamieszczono 03.02.2014, 13:53 przez Grzegorz Kaszuba

        Z dniem 4 luty 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o refundację wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 50+ lub niepełnosprawnego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. 


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>