Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 07.02.2013, 13:28 przez Grzegorz Kaszuba

    OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 20.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

   Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa powyżej, przyznawane są w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

więcej


zamieszczono 04.02.2013, 9:06 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  IV kwartale 2012r. zostały zrealizowane następujące szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

1.„Coaching - skuteczna metoda pracy z klientem” dla 8 osób (5K, 3M).

więcej


zamieszczono 31.01.2013, 14:09 przez Grzegorz Kaszuba

   Ogłoszenie o  II naborze uczestników do projektu
„Twoja przyszłość w Twoich rękach”
współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza drugi termin naboru  kwestionariuszy rekrutacyjnych w dniach od 01.02.2013 r.  do 15.03.2013 r. (włącznie).


więcej


zamieszczono 31.01.2013, 12:55 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu systemowego ,,Więcej szans w powiecie rzeszowskim’’, przewidziane    do   realizacji w miesiącu lutym rozpocznie się w dniu 1 luty 2013 r.

Zgodnie z kryteriami dostępu   zawartymi    w   Planie    Działania dla   Priorytetu   VI    PO  KL   na   2013 r. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych niepełnosprawnych i osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja na temat realizacji projektu systemowego: 
tel. (17) 25 00 231
Informacja na temat szkoleń:
tel.(17) 25 00 225, 25 00 239, 25 00 240, 25 00 248, 25 00 252.


zamieszczono 28.01.2013, 11:15 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2013 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje w 2013 r. realizacje projektu systemowego "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>