Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 07.11.2013, 7:50 przez Grzegorz Kaszuba

     Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


   W  III kwartale 2013r. zostały zrealizowane 2 szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:   

więcej


zamieszczono 26.09.2013, 14:11 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 08.10.2013 r. do 18.10.2013 r.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa powyżej, przyznawane są w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

więcej


zamieszczono 12.09.2013, 10:14 przez Grzegorz Kaszuba

 
 


   Ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.  trwa do dnia 17.09.2013 r. włącznie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


zamieszczono 03.09.2013, 13:52 przez Grzegorz Kaszuba

    OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy informuje Pracodawców o naborze wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 20 stanowisk pracy. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które do dnia 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 19.08.2013, 12:23 przez Grzegorz Kaszuba

    Z A P R A S Z M Y

Osoby powyżej 50 lat , niepełnosprawne i do 30 roku życia które do 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” w ramach poddziałania  6.1.3 PO KL do składania wniosków na bezpłatne szkolenie grupowe:

„Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C1, C+ E, C1+E”

WYMAGANIA: osoby posiadające prawo jazdy kat. C  wydane po 10.09.2009 r., ukończone 21 lat.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do dnia 23 sierpnia 2013 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Batalionów Chłopskich 7, pok. 2.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>