Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 16.08.2013, 14:23 przez Grzegorz Kaszuba

    OGŁOSZENIE

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z dniem 28 sierpnia 2013 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  w maksymalnej kwocie 20 000 zł dla 50 osób bezrobotnych będących w jednej z grup:
- powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawnych,
- do 30 roku życia
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, które do 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 09.08.2013, 10:35 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych będących w jednej z grup:
- powyżej 50 roku życia
lub/i
- niepełnosprawnych
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, które do 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.


zamieszczono 09.08.2013, 9:51 przez Grzegorz Kaszuba

     
POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 

Z A P R A S Z A

osoby powyżej 50 lat , które do 31.12.2012 r. nie były uczestnikami  projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” w ramach poddziałania  6.1.3 PO KL

do składania wniosków na bezpłatne szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną
oraz
szkolenia grupowe zaplanowane w „Planie szkoleń na 2013 r.”

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w Centrum  Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 pok. 2, tel: 17 25 00 225, 25 00 240, 25 00 248, 25 00 239, 25 00 252


zamieszczono 08.08.2013, 13:38 przez Grzegorz Kaszuba

     POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE  INFORMUJE O WOLNYCH MIEJSCACH NA BEZPŁATNE SZKOLENIE GRUPOWE

SPAWACZ BLACH I RUR W METODZIE MAG SPOINAMI CZOŁOWYMI 

TERMIN SZKOLENIA: 13.08.2013 r.  -  18.10.2013 r.

więcej


zamieszczono 18.07.2013, 10:38 przez Grzegorz Kaszuba

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  II kwartale 2013r. zostały zrealizowane 4 szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

1. „Metoda edukacyjna” dla 5 osób (5K).

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>