Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 15.05.2013, 11:53 przez Grzegorz Kaszuba

   OGŁOSZENIE

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w dniach od 15.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w ramach projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres do 6 miesięcy.

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby wyłonione przez urząd pracy w procesie rekrutacji do projektu (w grupie tej znajdują się m.in.: osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne).

Przedsiębiorcy zainteresowani zorganizowaniem stażu mogą uzyskać informacje o zakwalifikowanych kandydatach u pośredników pracy pod numerem telefonu 17 25 00 211 lub 17 25 00 217.

Wniosek składany w ramach projektu do pobrania:
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” kliknij tu.


zamieszczono 15.05.2013, 10:06 przez Grzegorz Kaszuba

   OGŁOSZENIE

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z dniem 28 maja 2013 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  w maksymalnej kwocie 20 000 zł dla 50 osób bezrobotnych będących w jednej z grup:
- powyżej 50 roku życia
- niepełnosprawnych
- do 30 roku życia
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, które do 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 24.04.2013, 15:21 przez Grzegorz Kaszuba

    INFORMACJA

    Powiatowy Urząd Pracy informuje, że z dniem 01.05.2013 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla osób niepełnosprawnych lub 50+ w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

Jednocześnie przypominamy o trwającym naborze wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych lub 50+, które do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.zamieszczono 17.04.2013, 8:22 przez Grzegorz Kaszuba

     Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

    W  I kwartale 2013r. zostały zrealizowane 2 szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:
1. „Aktywizacja osób bezrobotnych- nowe rozwiązania i możliwości pomocy, w tym profilowanie usług rynku pracy w aspekcie współpracy z agencjami zatrudnienia” dla 40 osób (35K, 5M).

więcej


zamieszczono 16.04.2013, 7:51 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że:
- pula środków Funduszu Pracy na pierwsze półrocze 2013 roku na realizację staży została w pełni zaangażowana.

- trwa nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50+ lub niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które do dnia 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>