Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 22.10.2012, 8:19 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  III kwartale 2012r. zostało zrealizowane  szkolenie dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie pt. „Narzędzia i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z klientami z zaburzeniami psychicznymi” (8K, 2M).

więcej


zamieszczono 23.08.2012, 8:29 przez Grzegorz Kaszuba

   I N F O R M A C J A

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie 17.000,00 zł.

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
   
   Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok dla Priorytetu VI, obowiązują następujące kryteria dostępu:
  • osoby bezrobotne, które do 31.12.2011 roku nie były uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 niezależnie w jakim Powiatowym Urzędzie Pracy korzystały ze wsparcia;
  • projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku do 35 roku życia, z których co najmniej 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.

Osoby bezrobotne muszą spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria dostępu.


zamieszczono 22.08.2012, 9:46 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2


    W  II kwartale 2012r. odbyły się następujące szkolenia kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:
  1. „Segmentacja klientów urzędu” dla 37osób (32K, 5M).
    Szkolenie miało za zadanie  wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie: zasad segmentacji, poznania korzyści związanych z zastosowaniem

więcej


zamieszczono 10.07.2012, 12:31 przez Grzegorz Kaszuba

    INFORMACJA

Szanowni Państwo,

           Informujemy, że w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” posiadamy wolne miejsca na szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną. W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Rzeszów zainteresowane udziałem w szkoleniach wskazanych przez siebie do składania wniosków.

więcej


zamieszczono 06.07.2012, 13:32 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2012 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>