Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania




   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 27.03.2013, 12:09 przez Grzegorz Kaszuba

    



INFORMACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres do 6 miesięcy.

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby wyłonione przez urząd pracy w procesie rekrutacji do projektu (w grupie tej znajdują się m.in.: osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne).

Przedsiębiorcy zainteresowani zorganizowaniem stażu mogą uzyskać informacje o zakwalifikowanych kandydatach u pośredników pracy pod numerem telefonu 17 25 00 211 lub 17 25 00 217.

Wniosek składany w ramach projektu do pobrania:
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” kliknij tu.


zamieszczono 20.03.2013, 14:24 przez Grzegorz Kaszuba

    



INFORMACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 25 marca 2013 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych:
- niepełnosprawnych
lub
- powyżej 50 roku życia
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa powyżej, są przyznawane w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

więcej


zamieszczono 12.03.2013, 13:13 przez Grzegorz Kaszuba

    



INFORMACJA

   Powiatowy Urząd Pracy informuje Pracodawców o naborze wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych w wieku 50+ lub niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które do dnia 31.12.2012 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 07.02.2013, 13:28 przez Grzegorz Kaszuba

    



OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 20.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

   Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa powyżej, przyznawane są w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

więcej


zamieszczono 04.02.2013, 9:06 przez Grzegorz Kaszuba

   



Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  IV kwartale 2012r. zostały zrealizowane następujące szkolenia dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

1.„Coaching - skuteczna metoda pracy z klientem” dla 8 osób (5K, 3M).

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>