Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 26.06.2009, 12:59 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3

Projekt realizowany jest: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Cel strategiczny projektu:
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,
  • stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim.

więcej


zamieszczono 06.05.2009, 9:40 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Szanowni Państwo,

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu rozpoczętego 4 lipca 2008 r. pod tytułem „Profesjonalny pracownik” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


zamieszczono 10.02.2009, 11:53 przez Grzegorz Kaszuba

                             

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  planowanych w 2009 roku szkoleniach realizowanych
w ramach Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej


zamieszczono 10.02.2009, 9:11 przez Grzegorz Kaszuba

                             
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2009 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kosmetyczka z wizażem; ECDL; grafika komputerowa; projektowanie i aranżacja ogrodów z modułem prowadzenia własnej działalności gospodarczej; operator obrabiarek sterowanych numerycznie i inne)

więcej


zamieszczono 12.08.2008, 12:18 przez Grzegorz Kaszuba

                                                  


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
PROFESJONALNY PRACOWNIK
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    W dniu 4 lipca 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Profesjonalny pracownik” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>