Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 10.02.2009, 11:53 przez Grzegorz Kaszuba

                             

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  planowanych w 2009 roku szkoleniach realizowanych
w ramach Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej


zamieszczono 10.02.2009, 9:11 przez Grzegorz Kaszuba

                             
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2009 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kosmetyczka z wizażem; ECDL; grafika komputerowa; projektowanie i aranżacja ogrodów z modułem prowadzenia własnej działalności gospodarczej; operator obrabiarek sterowanych numerycznie i inne)

więcej


zamieszczono 12.08.2008, 12:18 przez Grzegorz Kaszuba

                                                  


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
PROFESJONALNY PRACOWNIK
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    W dniu 4 lipca 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Profesjonalny pracownik” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


zamieszczono 29.05.2008, 12:27 przez Grzegorz Kaszuba

                                               

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu zaplanowano następujące szkolenia:

Plan szkoleń w ramach PO KL
 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w szkoleniach, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231 


zamieszczono 01.04.2008, 13:42 przez Daniel Rzucidło

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  w 2008 roku Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt zakłada:

Szkolenia
(np. kadry i płace; kosmetyczka z wizażem; specjalista ds. projektów; ECDL; masażysta; projektowanie i aranżacja ogrodów; AutoCad; monter elektronicznego sprzętu komputerowego; operator obrabiarek sterowanych numerycznie……….)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
(chcesz otworzyć firmę ? Mamy dla Ciebie 13 500 zł na start)

Staże

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Prace interwencyjne

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie, jednocześnie będące zarejestrowane
jako bezrobotne w PUP Rzeszów - prosimy o kontakt z:

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
(ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów)
Dział Projektów
tel. (017) 85 05 832, p.17, (017) 25 00 236
      (017) 86 09 152, p.22, (017) 25 00 231<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Następna >>