Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 10.11.2016, 15:19 przez Grzegorz Kaszuba

                          
OGŁOSZENIE


   Od 17 listopada 2016 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   W ramach projektu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski osób spełniających kryteria regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych(uwaga! osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie).

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 17 000,00 zł.  

Szczegółowy regulamin i wniosek (aktualne z dn. 22.01.2016 r.) można pobrać ze strony www.pup.rzeszow.pl. w zakładce "WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania".

Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

Wypełnione wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów (Dziennik podawczy).